V případe, že chcete zasílat informační e-maily z internetových stránek Zásady. Vepište do výše položeného pole Váš e-mail a potvrďte.

 

facebook

 

k prohlížení většiny dokumentů na www.zasada.cz potřebujete nainstalovaný Adobe reader - ke stažení zdarma ZDE
adobe
klikněte pro stažení

 

Jablonecký deník

Naše Jablonecko

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

 • 1

Archiv

Týden s hosty z Normandie

Týden s hosty z NormandieMěstys Zásada přivítal v letošním horkém létě hosty z Francie, kteří přijeli na tradiční výměnný pobyt. 31. července ve večerních hodinách převzaly české rodiny ze Zásady, Loužnice, Držkova, Velkých Hamrů a Jablonce do týdenní péče celkem 22 hostů a staraly se o ně do úterý 7. srpna, kdy se naši francouzští přátelé vrátili domů do Normandie.

Byly přidány nové fotografie

naleznete je v sekci Fotogalefrie

Nabídka vstupenky zdarma na festival ZasTenRock

Nabídka vstupenky zdarma na festival ZasTenRockZa pomoc na brigádě při přípravě areálu na festival

Vojtěch Havlíček, 7. 8. 2018 Zobrazit více

HZSLK: Počet požárů se zvyšuje, hejtman oznámil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

K zajištění požární bezpečnosti začínají platit nové povinnosti a zákazy, které ukládá nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016. V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru by měli být občané opatrní při pohybu ve volné přírodě a dodržovat stanovené povinnosti.

Vojtěch Havlíček, 1. 8. 2018 Zobrazit více

MěÚ Žlezný Brod informuje: Sucho a vodní zákon


Sucho a vodní zákon

Teplotně nadprůměrný a srážkově nedostatečný rok 2015 odstartoval novou, dosud opomíjenou problematiku a to sucho. Extrémně horké a suché počasí nás provází i nyní a výrazně ovlivňuje náš každodenní život, a to zejména nedostatkem vody. Nízké srážky nestačí doplnit podzemní zdroje, ty vysychají, méně dotují povrchové vody, a to tak významně, že některé malé vodní toky jsou v současné době na průtokových minimech nebo jsou jejich koryta zcela vyschlá.

Pár čísel jistě hovoří za vše:

 • hydrologické sucho je na stupni S3 (tedy výrazné sucho) a místy až S4 (výjimečné sucho)
 • relativní nasycení půdní vrstvy 0 – 40 cm vodou je mezi 30 – 50 %
 • řeka Jizera je se svým průtokem kolem 3 m3/s na cca 30 % svého dlouhodobého průtoku a je ve stupni sucho (za 105 let měření byl 99 % let průtok vyšší), hloubka u limnigrafu je pouhých 100 cm (řeka je tedy pro vodáky nesjízdná)

Nedostatek vody se ve vodních tocích projevuje zvýšenou eutrofizací vody vedoucí k rozvoji nežádoucích procesů ve vodním systému (růst fytoplanktonu, šlem na dně, pěna…) a to zejména uměle vyvolaným přísunem živin (fosfor a dusík) z ne zcela funkčních čistíren odpadních vod a nelegálních přepadů ze septiků a žump (at již úmyslně nebo změnou legislativy).

Vodoprávní úřad tedy doporučuje aby si každý zkontroloval:

 • jakým způsobem je odkanalizovaná jeho nemovitost, zda nedochází k nežádoucím únikům ať již starými přepady nebo zda není žumpa nebo septik někde poškozen, zda je prováděna pravidelná revize ČOV a v neposlední řadě, zda vlastníte platné povolení k vypouštění odpadních vod v souladu se současnou legislativou
 • kontrolujte si pravidelně, alespoň vizuálně a senzoricky, kvalitu vody ve svých vodních zdrojích a také úbytek vody s ohledem na vámi používané čerpání
 • šetřete s vodou, k vhodným činnostem používejte dešťovou vodu zadrženou v nádobách (např. ze střech), omezte činnosti, které nejsou nezbytně nutné (napouštění bazénů, mytí vozidel, zvýšené zalévání…)
 • sledujte stav ve vodních tocích (zejména těch malých) a studánkách a případné vyschnutí nahlaste na vodoprávní úřad nebo starostovi příslušné obce (tyto informace jsou z hlediska následného znečištění velmi důležité)

Pro zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody používá vodoprávní úřad prostřednictvím vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) a zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)  uložení mimořádných opatření formou rozhodnutí nebo opatřením obecné povahy. Většinou se jedná o úpravu, omezení nebo zákaz tzv. obecného nakládání s povrchovými vodami, případně se toto opatření týká i povolení nakládání s vodami (bez náhrady) a dále může dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (toto právo přísluší také provozovateli vodovodu). Tato regulativní opatření se stanovují na nezbytně nutnou dobu a nejlépe ve veřejném zájmu. Pokud to vážnost situace nevylučuje, vodoprávní úřad o situaci a vývoji sucha nejprve občany (např. prostřednictvím obce) informuje s doporučujícím přístupem, až následně používá legislativní opatření, na které může s ohledem na prognózy navazovat i vyhlášení krizového stavu.

Vzhledem k tomu, že se i v naší oblasti pomalu blížíme k vyhlášení sucha, vodoprávní úřad tímto prosí občany: neničme si dále životní prostředí a pojďme pomoci při odstraňování následků sucha. Blíže se s problematikou sucha můžete seznámit např. na  stránkách www.pla.cz; www.intersucho.cz; www.voda.gov.cz;www.voda.kraj-lbc.cz; www.vuv.cz a dalších.

Mgr. Martin Hoření

                                                                                                                            vodoprávní úřad pro ORP Železný Brod


Vojtěch Havlíček, 31. 7. 2018 Zobrazit méně

Zásadské maminky - setkávání v Zásadě

Zásadské maminky - setkávání v ZásaděKafíčko pro maminky - Setkání dětí a maminek, které se neznají zveme vás na pravidelné setkávání maminek s dětmi všech věkových kategorií každé útery 9-11h na obecním úřadě (místnost kde probíhá vítání občánků)

Vojtěch Havlíček, 25. 7. 2018 Zobrazit více

Zájezd na „ZAHRADU ČECH“ 18.9.2018

Přihlášky na Obecní úřad Zásada (tel. 483 385 188, 725 990 590 - p. Iva Smetáková)

Vojtěch Havlíček, 18. 7. 2018 Zobrazit více

AKTUALIZOVÁNO!: Seznam plánovaných odstávek elektřiny pro obec Zásada

17.07.2018 (07:00 - 18:00) - plánovaná odstávka č. 110060603824; 26.07.2018 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060602701 a 31.07.2018 (07:30 - 16:30) plánovaná odstávka č. 110060602751

Vojtěch Havlíček, 18. 7. 2018 Zobrazit více
Archiv

Stránka

 • 1