V případe, že chcete zasílat informační e-maily z internetových stránek Zásady. Vepište do výše položeného pole Váš e-mail a potvrďte.

facebook

k prohlížení většiny dokumentů na www.zasada.cz potřebujete nainstalovaný Adobe reader - ke stažení zdarma ZDE
adobe
klikněte pro stažení

Jablonecký deník

Naše Jablonecko

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Spolupráce na plánu rozvoje obce

Vážení spoluobčané,

náš městys se zapojil do projektu s názvem Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Nositelem projektu je Mikroregion Tanvaldsko. Realizace bude probíhat od 1. 3. 2018 a je na 24 měsíců. Do projektu je zapojeno 10 obcí z našeho Mikroregionu. Komplexní realizaci zajišťuje Mikroregion Tanvaldsko. V rámci projektu bude zpracován program rozvoje našeho městyse. Jedná se o koncepční dokument, který bude městysu sloužit jako nástroj řízení rozvoje v dalších letech. Pro zpracování rozvojového dokumentu je důležité zapojení široké laické i odborné veřejnosti, která svými náměty, názory a doporučeními může aktivně ovlivnit další směřování rozvoje městysu. Zapojení veřejnosti bude realizováno dvěma způsoby:

1. dotazníkové šetření v městysu proběhne 05 – 07/2018

2. veřejná setkávání s obyvateli našeho městysu (budou probíhat postupně, obyvatelé budou včas informováni)

Jedním z výstupů projektu bude zpracovaný program rozvoje našeho městysu, který bude obsahovat rozvojové směry, opatření a konkrétní aktivity (projekty), které bude městys realizovat či jejich realizaci podporovat. Důležitost zpracování programu rozvoje našeho městysu podtrhuje i skutečnost, že dokument bude jedním z podkladů pro určování směru rozvoje území Mikroregionu Tanvaldsko. Kontakty, informace o projektu a realizaci zpracování rozvojového dokumentu naleznete na webových stránkách projektu www.tanvaldsko.eu a na webových stránkách našeho městysu  Informace budou průběžně prezentovány také v tištěných periodikách.

V Zásadě, 19.4.2018                                                                    Andrea Princová                                                                    starostka

Dotazník pro občany

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Program rozvoje obce Zásada na období 2020 – 2026

Protože je pro nás Váš názor důležitý, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Rádi bychom Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám všem v naší obci žilo lépe.

Děkuji Vám
Andrea Princová
starostka

Dotazník pro občany lze vyplnit elektronicky na webové adrese:

www.mojeanketa.cz/pruzkum/263478463/ 

Dále můžete vyplnit dotazník tištěný - ke stažení je ve formátu docxpdf nebo si jej můžete vyzvednout na OÚ Zásada. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na sběrném místě na obecním úřadě nebo mimo pracovní dobu OÚ vhoďte do schránky ve vstupních dveřích. (Informace v dotaznících o ukončení akety v červnu je neaktuální a šetření bude uknočeno ke konci července)

Dotazníkové šetření bude ukončeno: 31. 07. 2018

eu