V případe, že chcete zasílat informační e-maily z internetových stránek Zásady. Vepište do výše položeného pole Váš e-mail a potvrďte.

facebook

k prohlížení většiny dokumentů na www.zasada.cz potřebujete nainstalovaný Adobe reader - ke stažení zdarma ZDE
adobe
klikněte pro stažení

Jablonecký deník

Naše Jablonecko

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ceník poplatků

Odvoz komunálního odpadu cena na rok 2021

  ročně
týdenní svoz (popelnice 110/120 L) 2.870,- Kč
čtrnáctidenní svoz (popelnice 110/120 L) 2.100,- Kč
kombinovaný svoz (léto/zima) (popelnice 110/120 L) 2.430,- Kč
malá popelnice (1x za 14 dní, popelnice 60 L) 1.220,- Kč
týdenní svoz (popelnice 240 L) 5.500,- Kč
rekreační režim (duben-září týdně) (popelnice 110/120 L) 1.440,- Kč
poplatek (bez popelnice) 630,- Kč
pytle TKO s logem 70,- Kč/ks

Aktualizováno 4.1.2020 - ceník ve formátu pdf na úřední desce

Poplatek ze psů

za jednoho psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 400 Kč

Výše poplatku určena obecně závaznou vyhláškou č.2/2011 o místním poplatku ze psů.

Poplatek z ubytovací kapacity

za využité lůžko a den 6 Kč
paušální poplatek, po dohodě s vlastníkem (ročně za každé lůžko) 500 Kč

Výše poplatku určena obecně závaznou vyhláškou č.6/2010 o poplatku z ubytovací kapacity.

Doprava multikárou

sazba za km 18 Kč


Kopírování

formát černobíle barevně
A4 3 Kč 5 Kč
A3 4 Kč 6 Kč

Finanční náhrady věcných břemen na pozemcích obce

Typ břemene

Měrná jednotka (MJ)

Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající

Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající

Podélné uložení do místní komunikace

1 bm

400,-

200,-

Uložení do chodníku, parkoviště

1 bm

300,-

150,-

Podélné uložení v příkopu místní komunikace

1 bm

200,-

100,-

Podélné uložení ve volném terénu v  zastavěném území

1 bm

200,-

100,-

Podélné uložení v ostatním volném terénu

1 bm

100,-

50,-

Překop místní komunikace (do 5 metrů)

případ

5.000,-

2.500,-

Částečný překop místní komunikace (do ½)

případ

2.500,-

1.250,-

Protlak pod místní komunikací

1 bm

500,-

250,-

Vrchní křížení komunikace

případ

3.000,-

1.500,-

Vrchní vedení podél místní komunikace

1 bm

200,-

100,-

Vrchní vedení nad ostatními pozemky obce

1 bm

100,-

50,-

Připojení sousedních pozemků na místní komunikaci (stavba na pozemku obce)

případ

2.000,-

1.000,-

Umístění objektu na pozemku obce-rozvodná skříň,stojan,signalizační prvek (velikost základny do 1m2)

případ

2.000,-

1.000,-

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Minimální výše náhrady u všech typů věcných břemen je 500 Kč bez DPH pro osoby nepodnikající a 1.000 Kč bez DPH pro osoby právnické a fyzické podnikající.

Finanční náhrady jsou závazné, nicméně zastupitelstvo obce může na svém zasedání rozhodnout o úpravě ceny pro jednotlivý případ, pokud o výjimku subjekt písemně zažádá a pro úpravy ceny je uveden závažný důvod.

Ceník náhrad břemen byl schválen zastupitelstvem dne 13.9.2016 usnesením č.119.

 


Veškeré platby je možné poukázat na účet ÚM č.ú. 963264359/0800  jo VS uvádějte číslo popisné (více informací podají zaměstnanci ÚM Zásada).

Odmítnutí odpovědnosti - výše uvedené ceny mají informační charakter a jsou právně nezávazné. Jednotlivé aktualizované změny naleznete na úřední desce v sekci různé a v zápisech z jednání zastupitelstva.