V případe, že chcete zasílat informační e-maily z internetových stránek Zásady. Vepište do výše položeného pole Váš e-mail a potvrďte.

facebook

k prohlížení většiny dokumentů na www.zasada.cz potřebujete nainstalovaný Adobe reader - ke stažení zdarma ZDE
adobe
klikněte pro stažení

Jablonecký deník

Naše Jablonecko

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Městys Zásada se sídlem Zásada 188, 46825,  IČ: 00262617, (dále jen „Městys“) se
při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod
anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů.
Městys zpracovává osobní údaje občanů v rámci výkonu veřejné správy a svých
zaměstnancích dle článku 6/1c) GDPR, tj. na základě právních předpisů a v rozsahu
daném těmito předpisy.
Městys dále zpracovává osobní údaje občanů dle článku 6/1e) GDPR, tedy pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce.
Městys rovněž zpracovává osobní údaje na základě článku 6/1a), tedy pro které byl
udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
Městys má zavedená technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní
údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou
ztrátou, zničením nebo poškozením. Jedná se objektovou bezpečnost, řádně
zabezpečený informační systém, pravidelné aktualizace aplikačního i
bezpečnostního software, pravidelné zálohování na zabezpečená media a příslušná
opatření pro případ mimořádné situace.
Městys má uzavřenou smlouvu na výkon pověřence pro ochranu osobních údajů
s Městem Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČ: 262587, Ing. Miloš Šnytr,
+420 483 369 538, gdpr@tanvald.cz

Uplatnění práv subjektů údajů
Právo na informace
Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které městys zpracovává, je možno podat
žádost, která musí být v případě elektronické podepsána digitálním podpisem a
v případě listinné opatřena Vaším ověřeným podpisem. Dovolujeme si Vás upozornit,

že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít
důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu
totožnosti na Úřadu městyse Zásada. Pouze tak vyloučíme, že poskytneme Vaše
osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.
Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a
rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.
Právo na opravu
Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás či Vašich dětech zpracováváme, jsou
chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme
předložení dokladu totožnosti na Úřadu městyse Zásada. Jedině tak zajistíme, aby
nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.
V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se
zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy v
dokladech, které dle zákona archivujeme.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu
se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas
s takovým zpracováním.
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme
všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy
zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného
zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání
osobních údajů provedeme.
Odpovědnost za zpracování osobních údajů
Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Městys Zásada. Správním
orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů
v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.