Městys Zásada
Městys Zásada

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy základní školy Zásada

okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

 

Zřizovatel Městys Zásada v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo

ředitele/ředitelky:
Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace

s předpokládaným nástupem k 1.7.2024


Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie odkladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)
- doklad o celkovém o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3 měsíce)
- strukturovaný životopis
- koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)


Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 20.3.2024 do 15.00 hod. na
adresu: Městys Zásada, Zásada 188, 468 25 Zásada v zalepené obálce označené heslem
„Konkurz na ředitele/ředitelku Masarykovy základní školy Zásada“. Případné dotazy na
telefonním čísle 483 385 187-8 nebo na e-mailové adrese: uctarna@zasada.cz

 

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelkyMasarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Typ: PDF dokument, Velikost: 841.47 kB

Datum sejmutí: 21. 3. 2024 Zodpovídá: Linda Černá

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.