Městys Zásada
Městys Zásada

Ceník poplatků

Pro jednodušší práci s platbou na bankovní účet ÚM Zásada můžete využít následujícího QR kódu, pomocí bankovní aplikace vaší banky.

QR platba

 

 

QR code obsahuje následující údaje:

Číslo účtu: 963264359/0800

Zpráva pro příjemce: QR zasada.cz

 

Nutné doplnit:

 • Částka
 • Variabilní symbol - většinou číslo popisné

Odvoz komunálního odpadu cena na rok 2024

 • týdenní svoz (popelnice 110/120 L) 5 130 Kč/rok, nebo 2 565 Kč/pololetně
 • čtrnáctidenní svoz (popelnice 110/120 L) 2 565 Kč/rok, nebo 1283 Kč/pololetně
 • kombinovaný svoz (léto=5.-9./zima=10.-4.) (popelnice 110/120 L) 3 848 Kč/rok, nebo 1 924 Kč/pololetně
 • malá popelnice (1x za týden, popelnice 60 L) 2 565 Kč/rok
 • malá popelnice (1x za 14 dní, popelnice 60 L) 1 283 Kč/rok
 • velká popelnice (1x za týden, popelnice 240 L) 10 262 Kč/rok, nebo 5 130 Kč/pololetně
 • rekreační režim (duben-září týdně) (popelnice 110/120 L) 2 565 Kč
 • poplatek (bez popelnice - pytlový svoz) 641 Kč
 • pytle s logem FCC na KO 70 Kč/ks

Aktualizováno 2.1.2023

Poplatek ze psů

 • za jednoho psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 400 Kč
 • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož majitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Výše poplatku určena obecně závaznou vyhláškou č.1/2019 o místním poplatku ze psů.

Poplatek z ubytovací kapacity

 • za využité lůžko a den 6 Kč
 • paušální poplatek, po dohodě s vlastníkem (ročně za každé lůžko) 500 Kč

Výše poplatku určena obecně závaznou vyhláškou č.2/2019 o poplatku z ubytovací kapacity. V roce 2021 byl vyhláškou 1/2021 ubytovací poplatek dočasně zrušen.

 

Doprava multikárou

 • sazba za km 18 Kč

Kopírování

A4

 • černobíle: 3 Kč
 • barevně: 5 Kč

A3

 • černobíle: 4 Kč
 • barevně: 6 Kč

Finanční náhrady věcných břemen na pozemcích obce

Podélné uložení do místní komunikace

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 400,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 200,-

Uložení do chodníku, parkoviště

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 300,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 150,-

Podélné uložení v příkopu místní komunikace

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 200,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 100,-

Podélné uložení ve volném terénu v  zastavěném území

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 200,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 100,-

Podélné uložení v ostatním volném terénu

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 100,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 50,-

Překop místní komunikace (do 5 metrů)

 • Měrná jednotka (MJ):  případ
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 5.000,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 2.500,-

Částečný překop místní komunikace (do ½)

 • Měrná jednotka (MJ): případ
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 2.500,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 1.250,-

Protlak pod místní komunikací

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 500,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 250,-

Vrchní křížení komunikace

 • Měrná jednotka (MJ): případ
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 3.000,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 1.500,-

Vrchní vedení podél místní komunikace

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 200,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 100,-

Vrchní vedení nad ostatními pozemky obce

 • Měrná jednotka (MJ): 1 bm
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 100,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 50,-

Připojení sousedních pozemků na místní komunikaci (stavba na pozemku obce)

 • Měrná jednotka (MJ): případ
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající:  2.000,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 1.000,-

Umístění objektu na pozemku obce-rozvodná skříň,stojan,signalizační prvek (velikost základny do 1m2)

 • Měrná jednotka (MJ): případ
 • Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající: 2.000,-
 • Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající: 1.000,-

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Minimální výše náhrady u všech typů věcných břemen je 500 Kč bez DPH pro osoby nepodnikající a 1.000 Kč bez DPH pro osoby právnické a fyzické podnikající.

Finanční náhrady jsou závazné, nicméně zastupitelstvo obce může na svém zasedání rozhodnout o úpravě ceny pro jednotlivý případ, pokud o výjimku subjekt písemně zažádá a pro úpravy ceny je uveden závažný důvod.

Ceník náhrad břemen byl schválen zastupitelstvem dne 13.9.2016 usnesením č.119.

Povolení ke sjezdu na místní komunikaci

 • Sazba: 500,- Kč

Pro vystavení povolení sjezdu na místní komunikaci je nutné doložit vyjádření PČR Jablonec nad Nisou 

https://www.policie.cz/clanek/uo-jablonec-nad-nisou-kontakty-dopravni-inspektorat.aspx

Povolení zřízení sjezdu z parcely na místní komunikaci podléhá dle zákona ČNR č. 305/1997 Sb., položka 34, písmeno c), o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány ČR, správnímu poplatku 500 Kč, který je nutné uhradit na účet městyse Zásada (963264359/0800).

text této položky připravujeme ....

TIP: Číslo hrobového místa a mobiliář lze dohledat na mapovém portálu gisonline.cz/zasada


Veškeré platby je možné poukázat na účet ÚM č.ú. 963264359/0800  jo VS uvádějte číslo popisné (více informací podají zaměstnanci ÚM Zásada).

Odmítnutí odpovědnosti - výše uvedené ceny mají informační charakter a jsou právně nezávazné. Jednotlivé aktualizované změny naleznete na úřední desce v sekci různé a v zápisech z jednání zastupitelstva.

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.