Městys Zásada
Městys Zásada

Týden s hosty z Normandie

Týden s hosty z Normandie

Týden s hosty z Normandie

 

Městys Zásada přivítal v letošním horkém létě hosty z Francie, kteří přijeli na tradiční výměnný pobyt. 31. července ve večerních hodinách převzaly české rodiny ze Zásady, Loužnice, Držkova, Velkých Hamrů a Jablonce do týdenní péče celkem 22 hostů a staraly se o ně do úterý 7. srpna, kdy se naši francouzští přátelé vrátili domů do Normandie.

Asi se se všemi rodinami, které se o hosty z Francie staraly, shodneme, že prožily týden náročný, ale pestrý a zajímavý a že jim péče o francouzské hosty přinesla nejen starosti, ale i radost ze společně prožitého týdne.

Snažili jsme se připravit zajímavý a pestrý program, který měl za úkol seznámit hosty se zajímavými místy regionu, a jak bývá zvykem, také s pamětihodnostmi našeho hlavního města.  Den po příjezdu byli hosté přijati v sídle Libereckého kraje, navštívili vyhlídku na budově této instituce, vyjeli lanovkou na Ještěd a krátce se prošli po našem krajském městě. Čtvrtek 2. 8. patřil Zásadě a jejímu blízkému okolí. Po slavnostním přivítání na Úřadu městyse Zásada měli naši hosté jedinečnou možnost seznámit se s bižuterní výrobou v podniku Preciosa – Ornela a poté navštívili Černou studnici. Páteční program byl zaměřen na Turnovsko: na komentovanou prohlídku státního zámku Sychrov, prohlídku turnovského muzea a poté podle uvážení jednotlivých hostitelských rodin na okolí Turnova.

Sobotní a nedělní program byl v režii jednotlivých rodin. Pro všechny zájemce připravili manželé Delépine na sobotní odpoledne petang a na večer společné grilování. Nedělní večer byl věnován společnému posezení v areálu zásadského hřiště a obě strany si vyměnily oficiální dary.  Francouzská strana také srdečně pozvala naše občany do Normandie.

Program pobytu jsme uzavřeli v pondělí 6. 8. celodenním výletem do Prahy.

 

Za přípravný výbor výměnného pobytu děkuji:

městysu Zásada a obcím Držkov a Loužnice za finanční podporu,

hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi a Libereckému kraji za finanční podporu a převzetí záštity nad tímto výměnným pobytem,

náměstkovi hejtmana Libereckého kraje panu Mgr. Petru Tulpovi za vřelé přijetí v sídle Libereckého kraje,

vedení městyse Zásada a paní Líbě Ducháčkové za slavnostní přivítání hostů,

vedení podniku Preciosa – Ornela za možnost navštívit podnik v Zásadě a za hodnotné dary, které dostali všichni francouzští hosté, a pánům Petrovi a Tomášovi Vondráčkovi za čas, který věnovali francouzským hostům v průběhu exkurze,

klubu FK Zásada za vytvoření příjemného prostření na místním hřišti, paní Martě Růžičkové za přípravu korálkového workshopu a panu Miroslavu Princovi za poskytnutí nápojů zdarma,

Datum vložení: 13. 8. 2018 15:01
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2021 21:07
Autor: