Městys Zásada
Městys Zásada

Kontrolní výbor

Na základě ustanovujícího zasedání zastupitelstva ze dne 19. října 2022 byl zřízen tříčlenný finanční výbor.

Mezi hlavní úkoly kontrolního výboru patří (§ 119 odst. 3 ZOZ):

  • kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce,
  • kontrola dodržování právních předpisů.

 

Seznam členů