Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 3 z řádného zasedání zastupitelstva městyse Zásada konaného dne 29. 4. 2013

Číslo jednací: Z3/2013

Zápis č. 3

z řádného zasedání zastupitelstva městyse Zásada konaného dne 29. 4. 2013


Přítomni:
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, , Martin Balatka, Ing. Jiří Boudík, Mgr. Blanka Kozlovská, Miroslav Princ, Pavel Bis, Helena Háková, Ing. Dana Havlíčková – 17.45 hod.
Omluveni:
Ing. Milan Kopal,


Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Pavel Bis, MUDr. Dagmar Nowá


PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové změny
6. Závěrečný účet
7. Účetní závěrka
8. Informace o provedené inventuře
9. Informace o nové kronikářce
10. Informace o zvonění v Kaplance
11. Žádost o finanční příspěvek na opravu komunikace 1611/1
12. Kompostování v Plchově
13. Podpis smlouvy o spolupráci s partnerským městem Démoville
14. Různé

 


1. Zahájila starostka pí. Ducháčková


2. Schválení programu

Hlasování
9 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Ing. Milan Kopal, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Miroslav Princ, Mgr. Blanka Kozlovská, Helena Háková
0 proti
0 se zdržel 


3. Určení ověřovatelů zápisu – Pavel Bis, MUDr. Dagmar Nowá


4. Kontrola usnesení – bez připomínek


5. Rozpočtové změny
Rozpočtová změna č. 3/2013
Příjmy:  11 473 250,- Kč
Výdaje:  10 867 250,- Kč
Financování:    - 606 000,- Kč

Hlasování
10 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Miroslav Princ, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková, Helena Háková
0 proti
0 se zdržel 

 

6. Závěrečný účet

Zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 bez výhrad.

Hlasování
10 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Miroslav Princ, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková, Helena Háková
0 proti
0 se zdržel 

 

7. Účetní závěrka
Zastupitelstvo městyse Zásada s odvoláním na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012

Hlasování
10 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Miroslav Princ, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková, Helena Háková
0 proti
0 se zdržel 


8. Informace o provedené inventuře
Zastupitelstvo bylo informováno o provedení inventury za rok 2012. Nebyly zjištěny závady


9. Informace o nové kronikářce
Novou kronikářkou je Lenka Němcová


10. Informace o zvonění v Kaplance
Zvonit v Kaplance bude Miroslav Hodboď – více informací na úřadu městyse Zásada


11. Žádost o finanční příspěvek na opravu komunikace 1611/1 – jedná se o soukromý pozemek, větší investici nemůže obec poskytnout. Městys zajišťoval v zimním období pluhování a v současné době opravu štěrkem.


12. Kompostování v Plchově – proběhla výměra pozemku a starostka jedná o ceně pozemku.


13. Podpis smlouvy o spolupráci s partnerským městem Démoville – zastupitelstvo odsouhlasilo podpis smlouvy, který proběhne v souvislosti se zájezdem Masarykovy základní školy v letním období.


14. RŮZNÉ

 • Žádost o povolení výjimky z počtu děti v MŠ – počet dětí v MŠ bude ve školním roce 2013 – 2014 maximálně 55.

  Hlasování
  10 pro
  Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Miroslav Princ, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková, Helena Háková
  0 proti
  0 se zdržel 

   
 • Přerušení provozu v MŠ Zásada od 15.7.2013 do 18.8.2013
 • Kanalizace dům č.p. 270 - manželé Benešovi budou napojeni na vlastní náklady na pozemku manželů Ducháčkových na větev A1-1.
 • Oprava obecních cest – nutno vyčlenit v rozpočtu částky na opravu obecních cest.
 • Oprava tělocvičny v MZŠ – zastupitelstvo městyse Zásada schvaluje záměr na opravu školní tělocvičny ve výši 250 000,- (havarijní stav). Finanční prostředky budou čerpány z rozpočtu MZŠ. K dalšímu jednání pro výběrové řízení pověřena ředitelka školy.

  Hlasování
  10 pro
  Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Miroslav Princ, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková, Helena Háková
  0 proti
  0 se zdržel 

   
 • Žádost p. Dohelského ml.o byt – žádný obecní byt není momentálně k dispozici.

 

 

V Zásadě dne 29. 4. 2013


Zapsala: Iva Smetáková  
Ověřovatelé: Pavel Bis, MUDr. Dagmar Nowá

Libuše Ducháčková
starostka městyse Zásada

 

 

Datum sejmutí: 23. 5. 2013 Zodpovídá: Vojtěch Havlíček (zaslala: Jana Gloserová)

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.