Městys Zásada
Městys Zásada

Zápis č. 4 z řádného zasedání zastupitelstva městyse Zásada konaného dne 22. 5. 2013

Číslo jednací: Z4/2013

Zápis č. 4

z řádného zasedání zastupitelstva městyse Zásada konaného dne 22. 5. 2013

Přítomni:
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing. Jiří Boudík, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková
Omluveni:
Ing. Milan Kopal, Miroslav Princ, Helena Háková

Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Martin Balatka, Mgr. Blanka Kozlovská

 

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Pozemky Plchov - kompostování
6. Různé

 

1. Zahájila starostka pí. Ducháčková


2. Schválení programu

Hlasování
8 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková
0 proti
0 se zdržel 

 

3. Určení ověřovatelů zápisu – Martin Balatka, Mgr. Blanka Kozlovská


4. Kontrola usnesení – bez připomínek


5. Pozemky Plchov - kompostování

Starostka informovala o koupi pozemků za účelem kompostování, a to:
koupi pozemku p.č. 1441/3 v k.ú. Zásada od prodávajícího D. Krupky, Jablonec n. N. za cenu 15 000, Kč.
Koupi pozemku p.č. 1445/19 v k.ú. Zásada od prodávajícího Ing. Šolce, Turnov – vzniklého oddělením z parcely 1445/12 o velikosti 2 196 m2 dle GP vyhotoveného Ing. Krykorkou, č. plánu 742-21/2013 (potvrzený KÚ dne 9.5.2013 pod č. 383/13) za cenu 15 000,- Kč, když kupovaný pozemek bude zatížen věcným břemenem (přístupu) současně zřizovaným ve prospěch prodávajícího jako vlastníka zbývající části ppč. 1445/12, současně zřízení tohoto věcného břemene

Hlasování
7 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, , Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková
1 proti Ing.  Jiří Boudík
0 se zdržel 

 

6. RŮZNÉ

  • Informace o okresních silnicích – 6.5.2013 schůzka na kraji s p. Mastníkem
  • Mikroregion Tanvaldsko – Zastupitelstvo souhlasí se vstupem městyse Zásada do Mikroregionu Tanvaldsko

Hlasování
8 pro
Libuše Ducháčková, Mgr. Petr Černý, MUDr. Dagmar Nowá, Martin Balatka, Ing.  Jiří Boudík, Mgr. Blanka Kozlovská, Pavel Bis, Ing. Dana Havlíčková
0 proti
0 se zdržel 

  • Zřizovací listina MZŠ – změna bodu – Okruhy doplňkové činnosti č. g – 1.6 – pronájem služebního bytu
  • Starostka pověřuje místostarostu předáním cen na místním hřišti na turnaji minižáků v sobotu 25.5.2013-
  • Kopretinový ples – pořádá Sokol Zásada, městys Zásada 29.6.2013, hraje TAM ROCK 
  • V č. p. 50 byl vyměněn plynový bojler v ceně 56 000,- Kč (původní vydržel cca 20 let)
  • Preciosa buduje parkoviště, sklady – obec upozornila občany bydlící v blízkém okolí na prašnost a hluk.
  • Těžba dřeva v Plchově – majitelé pozemků, kteří v dané lokalitě těžili, uvedou lesní cestu do původního stavu.
  • Zastupitel p. Bis požaduje označení obce Zbytky tabulí – směr od Beran. 23.5.2013 bude projednáno na KÚ Liberec.
  • Předběžné upozornění – pí. starostka dává na vědomí, že v měsíci červnu se bude obci Plavy opravovat železniční přejezd a osobní doprava bude odkloněna přes část Zásady na Velké HamryII. Tato oprava bude trvat 2 – 3 dny. Kamionová doprava bude odkloněna jiným směrem již od Turnova.

 

 

V Zásadě dne 22. 5. 2013

 

Zapsala: Iva Smetáková  
Ověřovatelé:  Martin Balatka, Mgr. Blanka Kozlovská

Libuše Ducháčková
s
tarostka městyse Zásada

 

 

Datum sejmutí: 13. 6. 2013 Zodpovídá: Vojtěch Havlíček (zaslala: Iva Smetáková)

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.