Městys Zásada
Městys Zásada

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko 1

Máte přehled o sociálních službách na Tanvaldsku?
Jste v tíživé sociální situaci a nevíte, na koho se obrátit?
Potřebujete pomoci s péčí o své blízké a nevíte, jak a koho oslovit?

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období 2022 - 2024 bude během realizace projektu zpracováván metodou komunitního plánování, to znamená se zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. Zpracovaný střednědobý plán přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti řešeného území. Zavede v regionu zcela nové prvky (monitorování potřeb, preventivní opatření, koordinace poskytování informací v území, návaznost nabídky služeb na poptávku, zajištění dostatečných kapacit). Tento monitoring umožní efektivně řídit poskytování sociálních služeb v návaznosti na zjištěné potřeby obyvatel území.

V první fázi realizace projektu bude zpracována analýza současného stavu sociálních služeb. Ve druhé fázi bude navrhnuto optimální nastavení systému sociálních služeb, který je vzhledem k sociálním podmínkám daného území nezbytný pro další udržitelný rozvoj.

SPRSS bude zpracován ve struktuře:

 • obecná část (význam, účel, předpoklady úspěšnosti plánování sociálních služeb, legislativní, metodická, teoretická východiska zpracování SPRSS pro území Mikroregionu Tanvaldsko,
 • územní vymezení SPRSS, základní charakteristika území, relevantní územní vazby, regionální souvislosti;
 • analýza sociální oblasti v řešeném území;
 • specifikace východisek pro návrhovou část SPRSS;
 • zpracování návrhové části SPRSS;
 • návrh implementace SPRSS. SPRSS bude obsahovat náležitosti dle § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb., z hlediska kvality bude splňovat kritéria Ministerstva práce a sociálních věcí.

Bude zpracován jeden společný SPRSS pro území mikroregionu na období 3 let (stanovené období je v souladu s § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb.)

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

 1. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS - sběr dat s následným vyhodnocením v analýzách:

- analýza potřeb v sociální oblasti

- analýza nabídky sociálních služeb

- demografická a související socioekonomická analýza

- analýza financování sociálních služeb na úrovni obcí a mikroregionu

- komplexní vyhodnocení sociální situace v území a identifikace hlavních východisek pro

návrhovou část plánu

 1. Zpracování návrhové části SPRSS ve vazbě na výstupy předchozí analytické části a na základě širšího projednání v území (poskytovatelé, uživatelé, zadavatelé, zřizovatelé).
 2. Navržení systému monitoringu a evaluace vzhledem k nastaveným cílům a parametrům SPRSS.
 3. Informování a zapojování účastníků plánování a vytvoření komunikační platformy pro stálou informovanost aktérů i sběr zpětných vazeb z území prostřednictvím:
 • webových stránek
 • informačních materiálů
 • tematických workshopů
 • mediální prezentace
 1. Spolupráce mezi obcemi a Libereckým krajem, zajištění územních přesahů plánování rozvoje sociálních služeb, koordinace s krajským plánem sociálních služeb, akceptace oborově tematických přesahů zejména v oblasti školství a zdravotnictví v obcích
 2. Koordinace obcí a dalších územních aktérů v navrhovaném systému rozvoje sociálních služeb.

V prvním období realizace projektu proběhlo dotazníkové šetření, řízené rozhovory se starosty obcí, s poskytovateli i uživateli sociálních služeb a byla navázána spolupráce s poskytovateli sociálních služeb.

Období je završeno zpracováním analytické části do konce dubna 2021.

 

V dalším období bude zpracovávána návrhová část, která bude projednávána v území s uživateli i poskytovateli sociálních služeb, se zástupci obcí í Libereckého kraje.

Teprve po projednání bude návrhová část schválena.

Více podrobnějších informací o projektu zde:

https://www.tanvaldsko.eu/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb/

 

Kontakty

Řízení projektu

Tel.: 737 761 659

E-mail: rizeni@tanvaldsko.eu

 

Realizace projektu:

Tel.: 737 291 735, 605 215 264

E-mail: planovani@tanvaldsko.eu

 

Komunikujte s námi prosím i prostřednictvím e-mailu: rozvoj.tanvaldska@seznam.cz;

 

eu banner

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111.

 

 

Přílohy

FINAL leták o projektu SPRSS v MT.pdf

FINAL leták o projektu SPRSS v MT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,04 kB

Informační leták k projektu SPRSS v MT zkrácený.docx

Informační leták k projektu SPRSS v MT zkrácený.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 1,17 MB
Datum vložení: 16. 4. 2021 12:46
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2021 10:14
Autor: Vojtěch Havlíček

Městys Zásada

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.